Bewonersbijeenkomst Trompborg

geplaatst in: Artikelen, nr 8, oktober 2015 | 0

Zo’n veertig belangstellenden hadden zich donderdag 24 september verzameld in het Poortershoes voor de informatieavond over de toekomst van de Trompborg (voormalig ANWB Oosterweg). Naast de omwonenden, die zich op een aantal vlakken zorgen maken over de te verwachten overlast, waren projectontwikkelaar Vastgoed Groningen en vertegenwoordigers van de Gemeente Groningen aanwezig. 

Meeting ANWB foto EWDDe plannen

De heer Wielens van Vastgoed Groningen trapte af. Hij vertelt dat het bedrijf als onderdeel van Pronkjewail wil investeren in de stad. Het gebouw aan de Oosterweg staat al een tijd leeg, wat het risico van verpaupering met zich meebrengt. En dat is zonde op zo’n mooie plek. Vastgoed Groningen heeft het gebouw aangekocht en wil daar op een duurzame manier en in overleg met de buurt appartementen voor werkende jongeren vanaf 23 jaar van maken.

Aan de buitenkant van het gebouw zal niet veel veranderen, maar de binnenkant wordt verbouwd tot 124 starterswoningen met een huurprijs tussen de 550 en 700 euro. Aan de westkant van het gebouw, op de hoek Oosterweg-Trompsingel, komt een horecagelegenheid met terras. Hiervoor wordt een vergunning voor dag/avond horeca afgegeven, wat betekent dat de horecagelegenheid tot 23.00 uur geopend kan zijn.

De noordkant wordt geschikt gemaakt voor kantoren. Uitzendbureau Unique zal het pand verlaten. De verwachting is dat eind dit jaar met de verbouwing wordt begonnen en dat het vanaf de komende zomer kan worden bewoond. Een conciërge zal in de begin periode toezicht houden op het naleven van de regels.

Vragen?

Na een korte pauze kunnen bewoners hun vragen afvuren. Aandachtspunten zijn de hoeveelheid woningen, inkijk en overlast vanaf terrassen/balkons, de locatie van een extra afvalcontainer en groenvoorziening in de omgeving.

Ook de fietsenstallingen zijn een aandachtspunt. Bewoners kunnen hun fiets inpandig kwijt. Buiten op het binnenterrein komen alleen stallingen voor bezoekers. Hierdoor zou de overlast van fietsen in de buurt beperkt moeten blijven. De grootste zorg van de omwonenden is de toenemende parkeerdruk van auto’s op de buurt, want er zijn nu al te weinig parkeerplaatsen. De nieuwe bewoners krijgen dan wel geen parkeervergunning voor hun eigen auto (zijn moeten gebruik maken van de parkeergarage van de Oosterpoort), maar ze kunnen wel bezoekerspassen aanvragen.

Ook bezoekers van de voorstellingen in de Oosterpoort zullen vaker hun auto in de wijk parkeren omdat er minder parkeerplaatsen in de parkeergarage beschikbaar zijn.

Ook kan ook de nieuwe horecavoorziening leiden tot meer te parkeren auto’s. Hierdoor zullen er niet alleen nog minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de directe omgeving, maar ook in verder gelegen straten. Tenslotte zullen mensen hun auto in verband met ruimtegebrek verder weg moeten parkeren.

Vertrouwen

De gemeente is bereid om een nulmeting te doen en na een periode opnieuw te meten of de parkeerdruk is toegenomen. Met deze toezegging eindigt het overleg in goede sfeer. Er is van beide kanten vertrouwen dat eventuele knelpunten in goed overleg opgelost kunnen worden.