Bote de Jong: markant schrijver, dichter en vertaler

In een mooi appartement aan de Meeuwerderweg tref ik socioloog, dichter, schrijver en vertaler Russisch Bote de Jong (1934). Hij is lang werkzaam geweest als docent sociologie en maatschappijleer, maar tegenwoordig is hij vooral dichter, schrijver en vertaler.

Bote de Jong met eredoctoraat foto ebBote vertelt dat hij in de stad sociologie gestudeerd heeft. “Ik ben in 1967 doctorandus geworden.” Daarna is hij lange tijd leraar geweest.

Hij was twintig jaar verbonden aan de pedagogische academie als leraar maatschappijleer. En hij werkte nog op een paar andere plekken als leerkracht, onder meer in een psychiatrische kliniek en bij de detailhandelsschool.

Vaste plek in café de Beurs

Tegenwoordig is Bote vooral actief als schrijver, dichter en vertaler. Veel van zijn schrijfwerk verricht hij op een bijzondere plaats. “Bij café de Beurs heb ik een Poesjkin-tafeltje. In de zomer ga ik daar drie keer daags naar toe en in de winter twee keer. Oud-premier Lubbers heb ik daar ook ontmoet.”

Bote heeft vier dichtbundels uitgebracht. De eerste was ‘Letters als stofjes aan de weegschaal’ (1993). Daarna volgden ‘Stralende parels in de nacht’ (1996) en ‘Tussen gisteren en morgen’ (1998). En zijn meest recente bundel is ‘Het is een komen en gaan waar we ook staan’ (2015). In deze bundel staat ook het gedicht ‘De onzichtbare werkelijkheid’, wat u elders op deze pagina vindt. De bundel is verkrijgbaar bij boekhandel Godert Walter, in de Oude Ebbingestraat.

Liefde voor Rusland

Bote heeft een bijzondere band met Rusland. “Ik heb gedichten van de dichter Poesjkin en verhalen van Tsjechow vertaald. Op grand van die vertalingen kreeg ik een uitnodiging uit Sint-Petersburg om daar aan het Russian Language Center colleges te volgen. Ik heb het diploma behaald en in 2012 kreeg ik een eredoctoraat van dat instituut vanwege mijn vertalingen.” Hij is al drie keer in Sint-Petersburg geweest. “Ik heb daar de witte nachten meegemaakt. Dan wordt het niet donker omdat de zon niet ondergaat.”

Nikolaj Berdjajew (1874-1948)

Momenteel werkt Bote aan een biografie van de Russische filosoof Berdjajew. “Berdjajew leunt aan tegen pessimisme ten aanzien van de cultuur en hij betrekt dit ook op de Westerse wereld. Oswald Spengler kwam met zijn boek ‘Der Untergang des Abendlandes’ dichtbij Berdjajew. Vrijheid en creativiteit staan bij hem hoog aangeschreven. Deze moet je niet ondergeschikt maken aan de politiek. Zijn belangrijkste waarden waren waarheid, liefde en goedheid.” We kunnen dus weer een mooi boek tegemoet zien.

Ten slotte wil Bote nog een ding kwijt. “Ik leef in God, Nederland en Oranje, met alle franje daaromheen.”

Was getekend: Bote de Jong.