Groningen 3P0

geplaatst in: Artikelen | 0

 

Zoals jullie in het aprilnummer hebben kunnen lezen is de aftrap van de stichting Groningen 3P0 (www.groningen3P0.nl) een feit. Nog even ter herinnering, de doelstelling van de stichting is om duurzame initiatieven in de wijk de Oosterpoort van de grond te krijgen, waardoor de wijk in 2025 energieneutraal is en dus de CO2 uitstoot tot nul is gereduceerd.

Waar we in de tweede bijeenkomst met name over hebben nagedacht is hoe we deze doelstelling meetbaar kunnen maken. Het begrip ‘CO2 reductie’ is lastig te begrijpen als je niet iedere dag met dit onderwerp te maken hebt. Wat wij willen bereiken is dat de genoemde klok herkenbare waarden krijgt. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • Toename zonnecellen in de wijk;bij 3po electric bycicle rider Daniel Janse

  • Afvalreductie;

  • Energiezuiniger rijden;

  • Duurzame voeding.

De vraag die vervolgens gelijk naar voren komt is: Hoe bepaal je de beginstand? Hier zijn al wat ideeën over. Maar mochten er bewoners zijn die hier, door hun kennis of ervaring, suggesties voor hebben, dan zouden wij hier graag gebruik van maken.

Groningen 3P0 is aan alle kanten gebaat bij naamsbekendheid, hiervoor is inmiddels een beheerder van de website gevonden en heeft een inwoner zich aangemeld voor het opzetten van een facebookpagina. Er worden ondertussen contacten gelegd om duurzame energie op te wekken met zonnecellen op daken van grotere gebouwen in de buurt. Hierbij is het de bedoeling dat je als bewoner een aandeel of eigendom krijgt over enkele zonnecellen. In de meeste gevallen zijn deze grote daken efficiëntere beleggingen, waardoor een grotere opbrengst te behalen valt. Met dit soort initiatieven is al veel ervaring opgedaan in Nederland waardoor het ‘wiel’ niet helemaal meer opnieuw uitgevonden hoeft te worden (zie onder anderen het dak van de Euroborg).

Bij de komende jaarmarkt in de Oosterpoort willen wij onze stichting presenteren. Dit willen we doen met ‘groene partijen’ zoals: Grunniger Power, ebikes, recycle inzamelpunt, enz. Jan Hoppen heeft zich ook bij de groep aangesloten. Hij is docent aan de Stenden Hogeschool en doceert onder andere op het gebied van duurzaamheid. Hij brengt de term “De Blauwe Economie” onder de aandacht. Het woord “Blauw” staat voor betaalbare duurzaamheid. In het volksmond wordt duurzaamheid vaak geassocieerd met hoge kosten/investeringen. De Blauwe Economie is juiste gebaseerd op het feit dat het geen extra geld mag kosten. Groningen 3P0 wil graag meegaan in deze gedachtegang.

Zoals je ziet zijn er reeds zeer positieve ontwikkelingen.

Namens team Groningen 3P0

Simon de Vries