HET WIJKKOMPAS, de 36 kleuren van de Oosterpoort

geplaatst in: Artikelen | 0

Hoe is het om te wonen in de Oosterpoort? Valt er genoeg te doen voor jongeren? Is het een veilige wijk? Hoe zit het met de sociale samenhang? Is er sprake van veel verloedering? Hoe staat het met het winkelaanbod? Voor het beantwoorden van al deze vragen heeft de gemeente nu wijkkompassen in het leven geroepen. Daarin valt af te lezen hoe de wijk het doet ten opzichte van andere wijken in de stad. Hoe het gaat met de wijk kun je aflezen aan zogenaamde indicatoren. Lees hieronder hoe het werkt.

wijkkompasNeem bijvoorbeeld de indicator (het vakje) ‘Inbraak’ aan de rechterkant van het wijkkompas. Een oranje kleur betekent: niet goed. Niet goed in vergelijking met de rest van de stad. In de Oosterpoort wordt dus vaker ingebroken dan gemiddeld in de stad. Vlak bij ‘Inbraak’ staan de indicatoren ‘Mishandeling’ en ‘Onveiligheidsgevoelens’: beiden zijn vergelijkbaar met het stadsgemiddelde (geel). In sommige andere wijken komt vaker mishandeling voor en hebben bewoners meer last van onveiligheidsgevoelens, bijvoorbeeld in de Binnenstad. Sommige andere wijken hebben er juist weer minder last van, zoals de wijk Hoornse Meer of Kostverloren.

Veiligheid en voorzieningen(winkels) zijn aandachtspuntjes
Als je de kleuren van ‘Inbraak’, ‘Mishandeling’ en ‘Onveiligheidsgevoelens’ door elkaar mengt krijg je het oker van het groter vak ‘Veiligheid’. Dat heb je met alle vakken van de tweede ring van buitenaf gerekend. Die vormen daarmee een soort samenvatting van drie vakjes van de buitenste ring. Dan zie je ook al een beetje waar de Oosterpoort goed scoort (groene kleur). Weinig ‘Overlast’, fijne ‘Woonomgeving’. We doen het ook niet slecht als het gaat om ‘Werk en inkomen’ en de bewoners van de Oosterpoort zijn tevreden over de ontwikkelingen rond het thema ‘Jeugd en Onderwijs’, bijvoorbeeld het ‘Basisonderwijs’.
Iets minder tevreden (de kleur oker) zijn de Oosterpoorters over ‘Voorzieningen’, vooral over het ‘Winkelaanbod’ (voor de dagelijkse boodschappen). Ook met de ‘Veiligheid’ kan het dus iets beter. ‘Veiligheid’ vormt samen met ‘Overlast’ en ‘Betrokkenheid’ het weer groter vak ‘Sociale Leefomgeving’. DSC08899 web

Van detail (buiten) naar algemeen (binnen)
Voor de hele figuur geldt: de buitenste ring zegt het meest over de details. Ga je meer naar het midden dan worden die details samengevat. Uiteindelijk komen we uit bij de (gele) middencirkel. Al eerder hebben we gezegd: geel is gemiddeld. De gele middencirkel betekent dat Oosterpoorters gemiddeld genomen net zo tevreden zijn met hun wijk als andere inwoners van Groningen met hún wijk. Daarnaast geldt ook dat de wijk het goed doet op sociaaleconomisch terrein.

Het blauwe gedeelte
Een kwart van het wijkkompas kent alleen blauwe kleuren, het bevat alleen zogenaamde demografische gegevens. Gegevens over de bevolking. Daarbij gebruiken we geen waardeoordeel (groen of oranje) maar een meer (donkerblauw) of minder (lichtblauw) aanduiding. Zo heeft de wijk relatief weinig kinderen in de basisschoolleeftijd, maar wel weer meer jongeren (13 – 17 jaar).

Alle wijkkompassen samen
De afdeling Onderzoek en Statistiek Groningen van de gemeente heeft voor alle wijken in de stad een wijkkompas gemaakt, vergelijkbaar met dat van de Oosterpoort. Als we de kleur van de binnencirkel (het totaalgemiddelde dus) van al die wijken in een figuur zetten, ziet dat er als volgt uit (zie de figuur hierboven). Het geel van de Oosterpoort zien we terug op het kaartje bij de O. Je kunt zien dan een aantal aangrenzende wijken, zoals de Herenwegbuurt ook gemiddeld scoren. De Binnenstad scoort dan weer minder goed. Dat heeft alles te maken met ‘Overlast’ en ‘Veiligheid’.

kaartje WijkkompasGroene’ wijken
Op het overzichtskaartje zie je ook grote stukken groen (gunstig) en donkergroen (zeer gunstig). Zo op het eerste gezicht komt de Oosterpoort er dan toch wat bekaaid af. Op het kaartje zie je twee hele grote ‘groene’ wijken: het zijn Meerdorpen en Noorderhogebrug. Dit zijn ‘buitengebieden’, zoals dat zo mooi heet. Grote lappen grond met relatief weinig bewoners. Gebieden die maximaal scoren op ‘Fysieke leefomgeving’ en ‘Sociale Leefomgeving’ (weinig tot geen jongerenoverlast en ook wordt er relatief weinig ingebroken).

Waar komen al deze cijfers vandaan?
Een deel van de cijfers haalt Onderzoek en Statistiek Groningen uit bestaande registraties. Bijvoorbeeld: ‘NWW 1 t/m 3 Jaar’. Dit zijn de werklozen in de wijk die tussen de een en drie jaar staan ingeschreven bij het UWV. Een andere indicator, de ‘WOZ waarde’ van uw huis wordt door de gemeente vastgesteld en geregistreerd in de zogenaamde Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Tweejaarlijkse grote enquête
De gegevens die horen bij de ‘Sociale Leefomgeving’ en het merendeel van de gegevens bij ‘Fysieke Leefomgeving’ zijn afkomstig van de inwoners zelf (jullie dus eigenlijk). Eén keer per twee jaar worden ongeveer 6.000 (!) inwoners van de stad vragen gesteld over de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen woonomgeving.

Verder kijken naar de gegevens van de Oosterpoort
De wijkkompassen van alle wijken en nog veel meer gegevens over het (samen)leven in onze stad (en onze wijk) staan ook op internet http://os.groningen.nl/basismonitor Daar staat ook meer uitleg over wat de verschillende indicatoren zoal betekenen. Het is leuk en leerzaam daar digitaal een beetje rond te neuzen. Op de Facebookpagina van de Oosterpoorter https://www.facebook.com/deoosterpoorter kunnen jullie vragen stellen die bij jullie bovenkomen naar aanleiding van dit artikel of de wijkkompassen op internet. Wij gaan die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.