Ingeloot voor de G1000? Geef nieuwe inhoud aan burgerrecht!

geplaatst in: Artikelen | 0

Ingezonden door Suzanna van der Sleen, team Organisatie | G1000 Groningen

Zaterdag 18 april was de grote dag: de uitnodigingen voor de G1000 zijn bezorgd. Eén op de 17 groningers is hiervoor ingeloot. Bij ons thuis heeft mijn man een uitnodiging ontvangen, zo zijn we toch ook een beetje in de prijzen gevallen… 🙂

logo-G1000Nu sommigen van jullie de uitnodiging hebben ontvangen, zou ik graag willen toelichten waarom je mee zou doen.

Enkele ingrediënten van de G1000 die op 6 juni gaat plaatsvinden, zijn de loting, de agenda die we samen die dag bepalen en 10 voorstellen die gekozen en uitgevoerd zullen worden. Deze ingrediënten zijn dezelfde als die in het oude Griekenland, hoe de democratie werkte in het toenmalige Athene. David van Reybroek schrijft daarover in zijn boekje Tegen Verkiezingen.

De gedachte achter deze ingrediënten is dat de burgers prima zelf kunnen regeren en dat loting hiertoe de meest eerlijke methode voor is. De burgers die meededen in dit soort bijeenkomsten waren ingeloot, deden dit voor 1 jaar en traden daarna weer af. Zij waren die bepaalden waar dat jaar nadrukkelijke aandacht aan gegeven moest worden (de agendapunten) en op welke wijze. Deelnemen aan dit soort activiteiten was een burgerplicht. Zo gold in het oude Griekenland “regeren en geregeerd worden.” Deze burgerplicht van toen kunnen we vergelijken met het recht dat we nu voelen om te gaan stemmen.

Uit onderzoek dat David van Reybroek voor ons beschrijft, zijn de samenlevingen die georganiseerd zijn volgens het hierboven beschreven principe de meest succesvolle en vredelievende samenlevingen van die tijd. Het zijn de burgers die door middel van overleg samen tot gedegen en afgewogen besluiten komen. Het is democratie zoals dat oorspronkelijk bedoeld is.

Met de G1000 van Groningen willen we onze huidige democratie voorzien van nieuwe zuurstof. Voor de gemeente Groningen is dit ook een groot experiment. De houding van de gemeente is hierin: “Jullie brengen 1000 mensen bij elkaar. Zij zijn een representatieve steekproef van de Stad. Wij zijn benieuwd wat er op de agenda van de G1000 komt te staan en tot welke voorstellen jullie komen. Als 1000 mensen stemmen op 10 voorstellen, dan nemen wij die serieus.”

David van Reybroek beschrijft in zijn boek hoe onze huidige politiek omgevormd zou kunnen worden tot een nieuw democratisch bestel, waar loting en deze volksbijeenkomsten de hoofdzaak vormen. Op 6 juni hebben wij de kans dit mee te maken in Groningen. Wij kunnen dezelfde successen behalen als onze voorgangers in het oude Griekenland. Misschien komt er een moment dat ons burgerrecht verandert van stemmen op politici naar deelname aan een G1000. Op 6 juni vindt de eerste G1000 van Groningen plaats. Als je bent ingeloot om mee te doen, meld je aan en geef nieuwe inhoud aan ons burgerrecht.

Suzanna van der Sleen
team Organisatie | G1000 Groningen