Interview met onze wijkwethouder Ton Schroor

geplaatst in: Artikelen, nr 10, december 2014 | 0

 

In onze vorige editie heeft u al kunnen lezen over het fenomeen wijkwethouder. Vanaf 1 januari 2015 zijn de tweeënveertig Groningse wijken verdeeld in vijf stadsdelen en even zoveel wijkwethouders. Het fenomeen wijkwethouder is niet nieuw, er zijn meerdere kleine en grote gemeenten in Nederland die dit concept al hebben omarmd. De Groningse raad heeft hiervoor gekozen naar aanleiding van het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’, waarbij de raad de wens opperde meer in dienst van de bevolking te willen opereren.

Ton Schoor JvdBDe raad streeft hierbij mensen meer actief bij hun wijk te betrekken en hun energie aan te spreken om die wijk leefbaarder te maken. De gemeente ziet haar rol meer als partner van de burgers dan als initiator van beleid. De eerste wijkwethouder van stadsdeel Zuid en dus ook de wijkwethouder van de Oosterpoort is Ton Schroor.

Wie is Ton Schroor?

Op 6 april 1970 zag Ton Schroor in West-Terschelling het levenslicht. Na het VWO in Harlingen wist hij niet goed ‘wat hij wilde worden’. Tijdens zijn dienstplicht bedacht hij dat een studie sociale geografie aan de RUG een goede keus zou zijn. Groningen heeft hij sindsdien nooit meer verlaten; inmiddels woont hij met zijn gezin in Corpus Den Hoorn. In 2002 werd Schroor lid van D66. Na jaren in de particuliere sector (o.a. Oranjewoud, Arcadis en Heijmans Vastgoed) begon de politieke carrière van Schroor aanvankelijk nog rustig bij de provincie. In 2009 kwam hier radicaal verandering in toen hij, zoals hij zelf zegt, ging voor het hoogst haalbare: lijsttrekker van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Zo geschiedde.

Als wethouder heeft hij de onderwerpen financiën, onderwijs, zorg en welzijn, publieke dienstverlening en ICT in portefeuille. En (officieel vanaf 1 januari 2015) is hij daarnaast dus ook wijkwethouder van stadsdeel Zuid.

Officieel vanaf 1 januari: maar de voorbereidingen hiervoor zijn reeds enkele maanden gaande. Zo heeft Schroor zes mensen om zich heen die hem in deze functie ondersteunen: het Wijkteam Zuid, met daarin onder meer gebiedsmanager Eric Mooij. Met dit team komt hij één keer per maand op een vast moment bijeen om samen verschillende initiatieven te bespreken.

Burgerschap

Ton Schroor vindt dit interview een mooie gelegenheid om te verduidelijken wat het wijkwethouderschap voor hem inhoudt. Eendrachtig het motto van wijlen JFK: “Don’t ask what your country can do for you, but what you can do for your country”, verwacht ook Schroor van burgers dat zíj met initiatieven komen.

Geen klagers maar energieke stadjers met interessante, realistische en uitgewerkte ideeën. Waar door hem en zijn team dan snel en adequaat op gereageerd kan worden. Een goed voorbeeld daarvan, vindt hij zelf, is het fietspad dat nu aangelegd wordt in Engelbert. Een goed doordacht initiatief van bewoners en ondernemers in Engelbert waarbij de gemeente ‘slechts’ zorgde voor de ‘korte lijntjes’ en het geld.

Een ander voorbeeld is afkomstig uit de rivierenbuurt. Een reeds lopend initiatief voor een veiligere woonomgeving is door Schroor en het Wijkteam Zuid opgepakt om op 19 december samen met politie, woningbouwcorporatie én bewoners in deze buurt een veiligheidsschouw houden. Gezamenlijk lopen zij dan door de buurt om te zien waar het aan de veiligheid schort. Daarnaast worden anti-inbraak adviezen gegeven om het algehele veiligheidsgevoel te vergroten. Schroor vindt dit een uitstekend initiatief dat ook in andere buurten toepasbaar is.

Eigen keus

Op de vraag of ‘Zuid’ zijn eigen keuze is geweest bij de verdeling van de verschillende wijken over de vijf wethouders, antwoordt hij met een volmondig: “Ja!” Juist de diversiteit van oude (Oosterpoort) en nieuwe (Piccardthof) buurten en de aanwezigheid van bedrijven (bijvoorbeeld rondom het Martiniziekenhuis) vindt hij interessant en uitdagend.

Zo is hij enthousiast over het initiatief Ondernemend Zuid, waarbij instellingen als Novo en Noorderbrug de verbinding willen aangaan met ondernemers om samen zinvolle dagbestedingsplekken voor hun cliënten te ontwikkelen.

Strikken

Aan het einde van het interview probeert de Oosterpoorter de wethouder te strikken voor een maandelijkse column. Alhoewel gevleid door het aanbod, lijkt het Schroor teveel van het goede. Hij vindt dat daardoor zijn positie te belangrijk wordt gemaakt. Uiteindelijk wordt overeengekomen dat meerdere keren per jaar lezersvragen door hem of door één van de leden van het wijkteam worden behandeld.

Ook komt Schroor met een tegenvoorstel. Het lijkt hem een goed plan als er een avond georganiseerd wordt waarbij de Oosterpoorters met goede, vernieuwende ideeën voor hun wijk komen. Dit is een initiatief waarvoor Schroor graag naar de wijk komt.

Lezersvragen

Over de lezersvragen: op onze oproep in de vorige Oosterpoorter kregen wij twee reacties van lezers.

Lezer Klaas Boer vraagt zich af of het mogelijk is de volgende keer dat de Griffeweg een nieuwe asfaltlaag krijgt, om fluisterstil asfalt te gebruiken. Dit vanwege de geluidsoverlast voor de bewoners die in de appartementen dicht op de ontzettend drukke weg wonen. Volgens Schroor is dit geen typische vraag voor de wijkwethouder maar voor de collega van Verkeer en Vervoer, Paul de Rook.

Lezer Henri van Voorn komt met het voorstel van een speciaal pad met houtsnippers voor hardlopers rondom de Euroborg. Schroor vindt dit een goed voorbeeld van een initiatief dat nog uitgewerkt moet worden. Als ‘breed gedragen voorstel’ , dus als samenwerkingsproject tussen bewoners en bedrijven (FC Groningen, Wolf bioscoop, Plaza Sportiva) en verder uitgewerkt is het wellicht een interessant initiatief om over te discussiëren. Hij raadt de heer van Voorn aan om uit te zoeken welke mensen hierin geïnteresseerd zijn en welke partijen hieraan mee willen werken.

Hoe zit het met het geld?

De gemeente heeft 2,2 miljoen vrij gemaakt voor het wijkwethouderschap. Daarvan gaat vijf ton naar het behoud van participatiebanen. Verder gaat er twee ton per jaar naar de vijf verschillende wijkwethouders. Blijft over zeven ton die vooralsnog nog even apart worden gezet. Het doel is dat, naarmate het wijkwethouderschap meer vorm krijgt, het besteedbare budget per stadsdeel, dus ook per wijkwethouder, de komende jaren gaat groeien naar één miljoen.

Wij kijken uit naar uw vragen en voorstellen voor de wethouder en zijn team.