Kantoorgebouwen Trompsingel (oude ANWB)

geplaatst in: Artikelen, nr 7, september 2015 | 0

De leegstaande kantoren aan de Trompsingel/Palmslag worden verbouwd tot 137 appartementen/studio’s voor startende werkende jongeren en studenten vanaf 23 jaar. Ook komt er een horecavoorziening aan de voorkant van het westelijke pand (grenzend aan de Oosterweg). 

ANWB kantoren foto ebVoor dit gebouw lag vanaf 9 juni jongstleden een vergunningsaanvraag bij de gemeente, deze is op 3 augustus verleend. Tevens aan de horecavoorziening, deze laatste aanvraag is niet gepubliceerd geweest. De aanvraag voor het oostelijke gebouw, grenzend aan de Oosterpoort, kan ieder moment worden ingediend. De nieuwe eigenaar is Vastgoed Groningen BV, Zuiderpark 1. Van de bouwplannen waren de omwonenden, het buurtoverleg en de wijk niet op de hoogte. De omwonenden vinden het jammer dat ze niet eerder bij deze plannen zijn betrokken, zowel door de gemeente als door de nieuwe eigenaar. Een omwonende kwam er toevallig achter en heeft toen samen met een paar andere omwonenden op 14 juni jongstleden een bewonersbijeenkomst georganiseerd om zoveel mogelijk mensen over het plan in te lichten. Dat het gebouw niet langer leeg zal staan is fijn, maar er leven veel vragen over deze plannen bij de omwonenden, zoals:

  • Wat betekent deze verbouwing voor het parkeren in de buurt? Auto’s van bewoners, bezoekers en bezoekers van de horeca?
  • Hoe wordt de te verwachten geluidsoverlast voorkomen van de grote balkons en dakterrassen?
  • Waar worden fietsenstallingen gerealiseerd?
  • Hoe zit het met de privacy/inkijk bij de bewoners aan de Palmslag?
  • Hoe staat het met het beheer en de aanspreekbaarheid van de verhuurder? Wie is het aanspreekpunt?
  • Wat gebeurt er met de buitenruimte en groenvoorzieningen rondom de gebouwen?
  • Wat kan de meerwaarde zijn van de plannen voor de Oosterpoort en haar bewoners?

Om informatie te verzamelen en antwoord op de vele vragen proberen te krijgen, is de afgelopen periode contact gezocht met de gemeente, de politiek en Vastgoed Groningen BV.

Er is een tweede bewonersbijeenkomst georganiseerd op 24 september aanstaande, waar middels een voorlichtingsavond, Vastgoed Groningen BV en de gemeente uitleg zullen geven over de plannen en waar iedereen zijn of haar vragen kan stellen. De Oosterpoort, Nijestee en enkele raadsleden zullen hier ook bij aanwezig zijn. U bent van harte welkom op de voorlichtingsavond kantoorgebouwen Trompsingel op 24 september om 20.00 uur in het Poorteshoes aan de Oosterweg 13.

Heeft u vragen, mail deze dan naar Ben Bloem, lid van de werkgroep omwonenden Tromplocatie:
omwonendentromp@gmail.com