Komt het goed met de Zuidelijke Ringweg?

geplaatst in: Artikelen, nr 2, februari 2016 | 0

In het vorige nummer van de Oosterpoorter besteedden we al aandacht aan de discussie over de Zuidelijke Ringweg. In 2008 maakte de gemeente de keuze uit zes verschillende varianten om de ringweg aan te pakken. Het plan dat nu wordt uitgewerkt, leek velen de beste oplossing: het verkeer gaat grotendeels onder de grond, daardoor zie en hoor je de auto’s niet meer. Ook komt er weer een verbinding naar het Sterrebos, het nieuwe stukje groen krijgt een chique naam: Zuiderplantsoen. 

knelpunten zuidelijke ringweg
De nieuwe Zuidelijke Ringweg brengt vele nieuwe knelpunten met zich mee (foto GVB)

De afgelopen jaren werd duidelijk dat niet iedereen gelukkig is met de plannen. Een van de actiegroepen – Groningen Verdient Beter – nodigde bewoners van de Oosterpoort, De Linie en de Kop van Oost uit voor een informatie- en debatavond in het Poortershoes. Een impressie.

Opkomst

Het is een natte vrijdagavond in januari en het waait. Leden van Groningen Verdient Beter (GVB) zijn binnen nog druk bezig met de laatste voorbereidingen: de beamer wordt getest, de USB-stick en de powerpointpresentatie gecontroleerd. Ook de initiatiefgroep ‘Houd het Winschoterdaip open’ is present. Met gevaar voor eigen leven wordt er boven de piano een spandoek opgehangen. Uiteindelijk druppelen er zo’n 20 mensen binnen. De helft komt uit de Oosterpoort of De Linie. De rest komt uit andere wijken uit het zuiden van de stad, zoals de Rivierenbuurt of De Wijert. Voor een aantal is het een onaangename verassing dat je tot 22.00 uur moet betalen om de auto te parkeren.

Geschiedenis

Als eerste neemt Geert Hovingh het gezelschap mee terug in de tijd. Hij vergelijkt de plannen voor het verkeer met eerdere grote werken, zoals de aanleg van de diepen of de bouw van de vestingwerken. Volgens hem is over die plannen destijds goed nagedacht en leverde dat iets goeds op voor de stad. Hij stelt dat dit met het huidige plan voor de Zuidelijke Ringweg niet het geval is. In 2008 is een voorkeur uitgesproken voor deze variant. Andere varianten waren om een deel van het verkeer om te leiden via een ‘Zuidtangent’ in het groene gebied tussen de stad en Haren, of om de ringweg dubbeldeks aan te leggen. Op die manier zou een betere scheiding tussen het doorgaand verkeer komen en mensen die van pakweg de Oosterpoort naar Vinkhuizen rijden. In het huidige plan blijft al het verkeer op dezelfde route. In andere steden is een aparte rondweg voor het stedelijk verkeer aangelegd, in Groningen is dat niet het geval.

Pas op de plaats?

Uit cijfers blijkt dat maar 20% doorgaand verkeer is, bijvoorbeeld van Drachten naar Winschoten. De rest van het verkeer rijdt kortere afstanden en blijft in de stad. In de plannen rijdt het doorgaand verkeer beter door. Het andere verkeer wordt sneller van de ring afgehaald en gaat via nieuwe of andere afritten de stad weer in. GVB verwacht dat dit tot opstoppingen leidt in de straten in wijken en buurten, onder andere bij het kruispunt met de Griffeweg. Hovingh pleitte ervoor om een pas op de plaats te maken: geen nieuwe ringweg op deze manier, maar zoeken naar een oplossing waar de mensen in de stad echt van profiteren.

Veiligheid

Pieter Sauer vervolgde met een toelichting op de veiligheid. Als voormalig kinderarts wil hij zich inzetten voor de gezondheid van kinderen. GVB zet vraagtekens bij de hoeveelheid fijn stof en het vervoer van gevaarlijke stoffen dat over de ringweg gaat. Sauer wees op maximale grenzen die speciaal voor scholen in het gebied gelden, daar zou onvoldoende rekening mee worden gehouden. Ook stelden de leden van GVB dat het gesprek met de gemeente in zijn algemeenheid maar moeizaam verloopt.

Hoe verder?

Het was jammer dat er niemand van ‘de tegenpartij’ aanwezig was om die vragen te beantwoorden. Wel zat er een raadslid van de PvdA als bewoner aan tafel. Hij wees erop dat het college graag mensen bij de plannen voor de stad wil betrekken. Zijn beeld was dat dit bij de ringweg beter kan. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad dit punt met het college van B&W.