Kunstroute Oosterpoort

Zaterdag 21 mei aanstaande organiseren vier actieve wijkbewoners voor het eerst een kunstroute in de Oosterpoort. De Oosterpoorter sprak met het organisatiecomité.

kunstroute foto ebHet organisatiecomité bestaat uit dichter en schrijver Lilian Zielstra, uitgever Anton Scheepstra, beeldhouwer Els Wiering en Jos Jansen op de Haar, columnist bij de Gezinsbode en bezorger van het periodiek dat u nu in handen heeft. Het idee is dat kunstenaars in de wijk ‘s middags van één tot vijf hun atelier of werkplek openstellen voor het publiek. Het mogen kunstenaars uit alle disciplines zijn: beeldend kunstenaars, schrijvers, dichters, theatermakers, dansers, et cetera. Alle creatievelingen zijn welkom. Als u mee wilt doen, dient u zich aan te melden op emailadres rondjekunst@hotmail.com. Het is wel vereist dat u woonachtig ben in het verspreidingsgebied van de Oosterpoorter. Dus de Kop van Oost, de Meeuwen en de Linie tellen ook mee. Zoals al vermeld, zal een en ander plaatsvinden op zaterdag 21 mei. Deze datum is gekozen omdat het dan meestal goed weer is maar nog niet iedereen op vakantie is. De Kroeg van Klaas zal ook meedoen. ‘s Avonds zal daar namelijk een open podium voor bandjes uit de stad plaatsvinden.

Ook het conservatorium zal misschien een bijdrage leveren. Bij het ter perse gaan van dit nummer is nog niet bekend of ze gaan meedoen en zo ja, in welke vorm. Zaterdag 21 mei kunnen alle bezoekers aan het begin van de middag een kaart ophalen waarop alle plekken van de deelnemende kunstenaars staan vermeld. De organisatoren zeggen dat mensen met leuke ideeën rustig contact met hen kunnen opnemen. In principe staat alles nog open. Kortom: 21 mei, noteer die datum in uw agenda.

En kunstenaars, aarzel niet u op te geven voor de Kunstroute Oosterpoort 2016.