Move brengt praktische projecten naar basisscholen in de stad

geplaatst in: Artikelen, nr 2, februari 2016 | 0

In januari deed de stichting Move haar intrede in het Poortershoes. Move richt zich op ‘sociaal ondernemen met kinderen’. De Oosterpoorter sprak met Foke Prins (22) en Hanna Dons (25), ‘trainee projectcoördinatoren’ van Move. 

Move, Joost van den Berg (3)
Foke Prins en Hanna Dons van stichting Move

Zojuist heeft de Borgmanschool in de Oosterpoort bevestigt mee te gaan doen. Dat geldt ook voor de BSO decibel (oudere kinderen) uit de Oosterpoort.

Per mail werd de redactie geïnformeerd en meteen was onze interesse gewekt. We lazen dat Move ‘kortlopende projecten’ ging organiseren waarin studenten en kinderen uit ‘aandachtswijken’ elkaar en elkaars leefwereld zouden gaan leren kennen. “Door deze doelgroepen bij elkaar te brengen creëren we meer verbinding tussen verschillende groepen mensen in de wijk en in de stad. Zij ontdekken waar hun talenten liggen en hoe ze met hun specifieke kwaliteiten een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen leefomgeving”. Geprikkeld door de termen ‘projecten’, ‘kinderen’ en ‘aandachtswijken’ gingen we op bezoek in het Poortershoes, waar Foke en Hanna een prachtige werkplek hebben die uitkijkt op de oude Oosterpoort aan de kant van de Oosterweg.

Winnend duo

Foke en Hanna zijn spontane en ondernemende vrouwen. Foke heeft een achtergrond in sportdidactiek, sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijke vorming en verantwoord ondernemen. Daarnaast studeert zij culturele en maatschappelijke vormgeving. Hanna is gespecialiseerd in taal en cultuur en heeft een cum laude master Kunstbeleid en -Management. Als voorzitter van het dagelijks bestuur van cultureel studentencentrum Usva heeft zij veel ervaring opgedaan met het werven en begeleiden van studenten.

Move projecten in de buurt

Tijdens een Move project nemen de studenten een kijkje in het leven van de kinderen en andersom. Ze brainstormen samen over vragen als ‘Wat kan de wijk leuker maken?’, en ‘Hoe kunnen wij samen de wijk leuker maken?’ Dit resulteert in een concreet project, zoals muurtekeningen, het plaatsen van bankjes, een duistere hangplek pimpen of een wijkfeest organiseren.

Een voorbeeld van een project in Groningen is een kortlopend project waarbij de Kredietbank als maatschappelijke partner fungeert. De studenten zijn afkomstig van de Hanzehogeschool en geven de eerste les in maart aan kinderen van groep 7 van basisschool De Kleine Wereld aan de S.S. Rosensteinlaanstraat. Naar verwachting zal het project 4 maanden lopen.

Beide dames hebben vanuit hun studies en stages regelmatig en met veel plezier met kinderen gewerkt. Toen ze enkele maanden geleden een oproep van Move op Facebook zagen, hoefden ze niet lang na te denken. Onafhankelijk van elkaar solliciteerden zij, werden aangenomen en volgden een opleiding bij Move in Utrecht. Daar leerden ze elkaar kennen en ontdekten dat ze op nog geen steenworp afstand van elkaar in de Oosterpoort woonden. Het lag dan ook voor de hand om vanuit deze wijk te gaan werken. Het Poortershoes stelde graag ruimte ter beschikking, want de doelstellingen van Move sluiten goed aan bij die van het buurtcentrum.

De Move-driehoek

Stichting Move is in 2010 opgericht. In grote plaatsen als Utrecht, Leiden, Rotterdam en Amsterdam zijn er meer dan 200 studenten en 900 kinderen actief.

De missie van Move is om in 2016 in alle grote Nederlands studentensteden concrete, kortlopende projecten te hebben lopen, waarbij het eigenaarschap bij de studenten en scholieren ligt. Centraal staat de Move-driehoek, die bestaat uit drie partijen: maatschappelijke partners, studenten en scholieren van groep 7 en 8 van basisscholen. De studenten geven les over een thema aan de scholieren en de maatschappelijk partners fungeren vaak als sponsor. Foke legt uit hoe het werkt: “Wij leggen contact met de drie partijen en er wordt een thema bepaald. Dat gebeurt meestal door de maatschappelijke partners, maar soms ook door de scholieren. Voorbeelden van thema’s zijn milieu, duurzaam ondernemen of gezond leven. Vervolgens geven de studenten vier lessen over dat thema aan de scholieren. In de eerste les bepalen we binnen het thema gezamenlijk de deelonderwerpen die in de volgende lessen worden uitgewerkt. Elk Move project heeft een verbindende activiteit. Dan gaat de klas een dagje mee naar het HBO of een studentenvereniging om leefwerelden te delen”. De studenten worden door Foke en Hanna opgeleid en zorgen zelf voor de invulling van hun project. Zij doen dit op vrijwillige basis en zijn maximaal 6 maanden bij Move betrokken.

Springplank

Hanna vertelt dat het fraaie kantoor in het Poortershoes een perfecte springplank is voor projecten door heel Groningen: “in de zalen van het Poortershoes kunnen we ook de opleidingen voor de studenten verzorgen of bijeenkomsten met de maatschappelijke partners houden”.

Het eerste project staat al in de steigers en vindt plaats op Christelijke basisschool De Kleine Wereld in de Korrewegwijk. Ook met de Borgmanschool in onze eigen wijk is al een gesprek geweest. Er zijn enkele maatschappelijke partners gevonden en ook het leggen van contacten met studentenverenigingen verloopt voorspoedig. Aan de enthousiaste projectcoördinatoren Foke en Hanna zal het in ieder geval niet liggen. Zij zijn pas tevreden als op iedere basisschool in de stad een project loopt dat ervoor zorgt dat alle deelnemers trots zijn op zichzelf en het resultaat dat ze hebben neergezet. We wensen ze alvast een vliegende start vanuit de Oosterpoort toe.

Foke en Hanna werken beiden anderhalve dag per week voor Move en zijn op woensdag en vrijdag in het Poortershoes te vinden. Geïnteresseerden kunnen zo even binnen lopen: de dames zijn graag bereid de doelstellingen van Move toe te lichten.