Studenten maken verbeterplan leefbaarheid Oosterpoort

Vier studenten van de opleiding Human Technology van de Hanzehogeschool hebben in anderhalve maand bewoners en deskundigen uit de Oosterpoort geïnterviewd voor hun onderzoek naar de leefbaarheid binnen onze wijk. Met verrassend originele en goed uitgedachte oplossingen voor een drietal problemen die ze tegenkwamen. De wisselwerking tussen bewoners en de gebouwde omgeving stond hierbij centraal. Het is aan ons, de buurtbewoners, om te kijken wat we ermee willen!

Julia, Vera, Glenn en Wouter (foto EB)
Julia, Vera, Glenn en Wouter (foto EB)

Op 27 januari jongstleden presenteerden Glenn, Julia, Vera en Wouter hun werk en plannen aan belangstellenden in het Poortershoes. Aan de hand van videobeelden bespraken de studenten hoe ze te werk zijn gegaan. De hoofdvraag was: welke factoren zijn van invloed op de leefbaarheid in de wijk en hoe kun je die factoren beïnvloeden zodat die leefbaarheid wordt vergroot? Drie zaken blijken in de Oosterpoort voor verbetering vatbaar: communicatie, parkeren en geluidsoverlast. Samen met bewoners en andere betrokkenen hebben de studenten gesproken over oplossingen. Ze gebruikten diverse creatieve methodieken zoals ‘random woorden techniek’, ‘persoonlijke analogie’ en ‘onderzoeken door ontwerpen’.

Communicatie

De Oosterpoortbuurt heeft zijn eigen wijkagent en buurtzorg. Verschillende bewoners ervaren een belemmering in het contact met één of meerdere van deze partijen. Door het niet nakomen van de beloftes door de gemeente of politie, raken bewoners gedemotiveerd om (opnieuw) een melding te doen.

Ook het Buurtoverleg kampt met slechte communicatie, vooral met de gemeente. Er wordt genoemd dat er geen inspraakmogelijkheden zijn en dat er geen actie wordt ondernomen na meldingen van bewoners.

Parkeren

De Oosterpoortbuurt is een vooroorlogse wijk met veel smalle straatjes waarin het niet makkelijk is om te parkeren. Uit een onderzoek van de gemeente Groningen uit 2014 blijkt dat het aantal parkeerplaatsen onder het gewenste aantal ligt. Bovendien willen buurtbewoners de auto liefst dichtbij hun huis parkeren, iets wat met name geldt voor ouderen en gehandicapten.

Geluidsoverlast

Bewoners hebben al geruime tijd last van ‘harde knallen’ in de avond en nacht waardoor zij wakker schrikken. Dit gebeurt ook regelmatig tijdens voetbalwedstrijden en evenementen in De Oosterpoort.

Oplossing: oprichting van website ‘de Oosterpoortaal’ (fictieve website) 

De buurtsite fungeert als centraal ontmoetingspunt. De wijkbewoner kan er terecht voor leuke, maar ook minder leuke zaken. Op parkeersensor Park Puck zie je de beschikbare parkeerplekken en op de Buurtmarkplaats kan hulp worden gevraagd bij het boodschappen doen, handig voor alleenstaande ouderen en een leuke manier om eens een aardige student te leren kennen! Je kan ook zelf diensten aanbieden of ruilen. Of een eigen activiteit starten waarvoor je anderen uitnodigt. Je vindt er alle informatie over de buurt, de gemeente en waar je waarvoor moet zijn. Je kan er hulp en medestanders vinden bij overlast en zo een actiegroepje beginnen. Op de klachtenpagina kun je een klacht melden en wellicht ontdekken dat er meerdere bewoners zijn met dezelfde klacht. Alles onder het mom: samen sta je sterk (en is het een stuk gezelliger). Beste Glenn, Julia, Vera en Wouter, hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage in onze buurt!