Volledige aansluiting Europaweg op Ring

geplaatst in: Artikelen, nr 5, mei 2017 | 0

Eigenlijk was deze bijeenkomst te danken aan Jelmer Spiekstra, bewoner van de Meeuwen en aanwezige op 10 april in De Oosterpoort bij de informatiebijeenkomst over het ‘Ontwerp-Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, wijziging 2017’, afgekort WOTB 2017. Een hele mond vol, maar het komt er op neer dat je straks vanaf de Europaweg niet alleen richting Drachten de nieuwe ringweg op kunt rijden zoals in het oorspronkelijke plan de bedoeling was, maar ook richting het oosten. Anders gezegd: er komt een volledige aansluiting van de Europaweg op de ringweg.

Jelmer las de plannen en had nog wel een paar vragen. Vergeleken met een ongewijzigde situatie (dus zonder nieuwe ringweg) zullen er met een aansluiting naar alleen Drachten zo’n vijfduizend auto’s extra over de Europaweg rijden. Met een volledige aansluiting komen daar nog eens vijfduizend auto’s bij. Dus in totaal tienduizend auto’s meer. En dat roept vragen op: wat doet dat met het geluid? En met de luchtkwaliteit? En hoe past het gewijzigde bestemmingsplan voor de groenstrook langs de Europaweg daarin? Vragen waar niet alleen hij het antwoord op wilde hebben, maar die de andere bewoners van de Meeuwen vast ook graag wilden horen. En daarin had hij gelijk, want de extra ingelaste voorlichtingsavond op 1 mei in het Poortershoes werd door meer dan veertig personen uit de Meeuwen bezocht.

Hoofdaansluiting

Zonder in details te treden werd tijdens de avond verteld dat de volledige aansluiting altijd al een wens was, maar nu ook financieel haalbaar. Er komt nu een duidelijke hoofdaansluiting op de ring, waardoor het verkeer sneller op de ring is. Dat is goed voor de verkeersveiligheid en de duidelijkheid. Om de doorloop van het verkeer te verbeteren worden maatregelen genomen zoals bij de Griffeweg en bij de Bornholmstraat, waar je straks vanaf de Ikea niet meer linksaf kunt slaan. Deze maatregelen worden genomen voordat de afritten van de Oosterpoort en Hereweg zullen verdwijnen.

Luchtkwaliteit

Over de luchtkwaliteit volgde een klein college. Er zijn verschillende soorten fijnstof, afhankelijk van de grootte. Ook de hoeveelheid stikstof is van belang. Op kaartjes is te zien dat bij de gaten van de deksels en de in- en uitrit van de ondertunneling verhoogde concentraties zullen zijn. Dat geldt ook voor de randen van de Europaweg. Volgens de organisatie echter zit de hoeveelheid overal onder de norm van het RIVM.

Geluid

Het geluid op de Europaweg zal toenemen, maar op de ringweg zal het extra stille asfalt worden doorgetrokken tot voorbij de Europaweg. Door deze maatregel zal het geluid niet verder toenemen dan in het oorspronkelijke plan.

Barkmolenwebsite

Na afloop van de bijeenkomst wordt er door een aantal bewoners nog even nagepraat. Het is duidelijk dat dit het moment is om in actie te komen. De gewijzigde plannen voor de aansluiting op de Ringweg en het gewijzigde bestemmingsplan De Meeuwen/De Brink, waarover in de vorige Oosterpoorter meer is te lezen, zijn reden genoeg om nu aandacht te vragen voor de leefbaarheid in De Meeuwen. De website van de Meeuwen speelt een centrale rol in de informatievoorziening naar de bewoners. Jelmer zal er een verslag van de avond op zetten. De termijn om een zienswijze in te dienen is bij het verschijnen van deze Oosterpoorter reeds verstreken, maar waarschijnlijk hebben veel bewoners van de Meeuwen er een ingediend.

Ellen Westerveld

Meer informatie

http://barkmolenstraat.nl

www.platformparticipatie.nl/ringweggroningen

http://www.aanpakringzuid.nl/

https://www.luchtmeetnet.nl/stations/groningen/alle-gemeentes/alle-stoffen