Welkom nieuwe buren

geplaatst in: Artikelen, nr 9, november 2015 | 0

Je eigen huis ontwerpen: wie wil het nou niet? Voor de een betekent het de mogelijkheid zijn leefomgeving net even iets anders in te richten dan dat van de familie Doorsnee. Anderen krijgen eindelijk de kans de Mecanodromen of Legofantasieën uit hun kindertijd de 21ste eeuw binnen te schieten. Welkom in het tijdperk van het nieuwe wonen, waar duurzaamheid en eigenzinnigheid hand in hand gaan, maar ook oude waarden als collectiviteit en buurtzin weer van stal worden gehaald.

Ontwerpen met blokken de Linie foto Haiko MeijerBovenstaande lijkt een ronkende reclametekst van een projectontwikkelaar, maar in het echt is het een tamelijk accurate omschrijving van de plannen van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Europapark dat aan de Linie dertien woningen gaat bouwen. Hoe je zoiets doet wordt toegelicht door de voorzitter van de vereniging Hans Koenders en de betrokken architect Haiko Meier van bureau ONIX.

Waar gaat het over?

Het gaat dus om dertien nog te bouwen woningen op het gebied dat hieronder is aangegeven. Het idee om je eigen huis te ontwerpen komt van een aantal mensen die al in de Linie woont en waarvan sommigen hun huidige woning ook al zelf hebben ontworpen, samen met architecte Moriko Kira. Dit smaakt blijkbaar naar meer.
Ook is het zo dat de woonwensen van deze groep voor een deel alweer zijn veranderd.

De vereniging CPO Europapark

Als duidelijk wordt dat er veel belangstelling is voor het samen bouwen van woningen naar eigen ontwerp, wordt de vereniging CPO Europapark opgericht. De grond waarop gebouwd moet worden is voor driekwart eigendom van Menzis. De rest is van de gemeente Groningen. Als beide partijen niet ongenegen zijn te verkopen wordt een architect aangezocht om de aspirant bouwers te ondersteunen. Het wordt Haiko Meijer van ONIX NL. Saillant detail is dat Meijer zelf ook in de Linie woont en daarnaast ook een van de dertien toekomstige bewoners is van de nieuw te bouwen panden.

Lego

Architect Meijer bedenkt een simpel plan om de nieuwe bouwers te assisteren bij het ontwerpen van hun woning. Hij laat een aantal basisvormen maken waarmee de bewoners hun toekomstige huis kunnen legoën. Het werken met deze basisvormen heeft een aantal voordelen. Zo kunnen de nieuwe bewoner iets gemakkelijker ideeën vanuit hun hoofd visualiseren. Daarnaast is het een mooie manier om te leren omgaan met beperkingen. De woningen mogen bijvoorbeeld niet hoger worden dan drie gestapelde basisvormen.

Woonwensenenquête

Het CPO heeft alle toekomstige bewoners een enquête laten invullen, waarin zij hun wensen kenbaar kunnen maken. Het gaat dan om zaken die binnen het al eerder vormgegeven casco gerealiseerd dienen te worden: kamers, keuken, vloeren, ramen. Ook hier geldt: maximale vrijheid met behulp van een aantal geselecteerde opties. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal voorgeselecteerde ramen/kozijnen waaruit kan worden gekozen. Deze manier van werken drukt de kosten behoorlijk. Wat dat betreft is er niks veranderd met vroeger. De basissetjes Lego waren ook aanmerkelijk goedkoper dan de unieke steentjes die hoorden bij model ‘brandweerwagen met zwaailicht en uitschuifladder’.

Bouwen

Het is de bedoeling dat eind 2016 wordt begonnen met de bouw, maar eigenlijk is er nu al sprake van een hechte groep buren. Elke bewoner zit in minimaal één van de vijf commissies van het CPO: de bouw-, de ontwerp- of bijvoorbeeld de financiële commissie. Of de commissie duurzaam/energie/groen. Het tekent de bewoners dat het duurzaamheidsaspect een belangrijke rol speelt. Het heeft ook een praktisch en financieel voordeel. Kun je mooi in één keer voor dertien huishoudens zonnepanelen kopen!