Entreeplein Oosterpoort, denk mee om dat beter te maken!

Het kruispunt Veemarktstraat / Griffeweg / Meeuwerderweg is de entree tot onze buurt. Het is echter een rommelige entree. Er spelen nu verschillende ontwikkelingen rond dit ‘plein’. Het buurtoverleg wil dat voor zijn en zelf met een plan voor verbeteringen naar de gemeente stappen. We roepen de buurtbewoners hierbij op mee te denken.

Kruispunt Griffeweg foto Google MapsEr spelen twee belangrijke kwesties rond dit kruispunt. In de eerste instantie veiligheid. Met name verkeer komende vanuit de Meeuwerderweg ziet zich geconfronteerd met een breed en niet al te duidelijk kruispunt. Ook de oversteekplaats bij het Trompbruggetje is een kritiek punt. In de nabije toekomst wordt een toename van het verkeer op dit punt verwacht (zeker na de aanleg van de vernieuwde rondweg).

Beter

In de tweede plaats kan alles beter ingericht worden. Nu hangen de verschillende gevelwanden als los zand aan elkaar. Eigenlijk is dit kruispunt een plein, maar niemand ervaart het als zodanig. Juist nu het Conservatorium aan het verbouwen is en zich meer op de omgeving wil richten via een open pui en een herkenbaar plein voor hun ingang, is het een goed moment ook eens naar de inrichting van het hele plein te kijken. De verschillende winkels en horeca zouden een duidelijker uitstraling moeten krijgen en zodoende een aantrekkelijker entree voor de Meeuwerderweg kunnen vormen.

Ideeën

Het buurtoverleg hoort graag van wijkbewoners of hier wat aan zou moeten gebeuren, en wat dan. Je zou kunnen denken er ook verkeerstechnisch meer een plein van te maken, dus de beide rijstroken meer uit elkaar te halen met wel een doorsteek ter hoogte van de Meeuwerderweg, of eventueel een rotonde. Ook een vluchtheuvel bij de oversteek van het Trompbruggetje zou kunnen.

Ook wat betreft de indeling is er van alles te bedenken. Een muziekkoepel waar studenten van het conservatorium in kunnen spelen? Gezellige terrassen? Een gebiedsmanager die de winkelpanden weer helpt invullen? Een kunstwerk als markeringspunt?

Neem contact op!

Laat het weten hoe je erover denkt via buurtoverleg@gmail.com. Alle ideeën zijn welkom. Ook als je vindt dat er niets moet veranderen, kun je dat ook laten weten.

Alle ideeën gaan we verzamelen in een brief naar de gemeente en u hoort er natuurlijk meer over in de Oosterpoorter.