Opening Wij-Rivierenbuurt

geplaatst in: Oproep of nieuws, Service | 0

 

Geachte buurtbewoners- en organisaties,

Op 7 oktober opent Wij-Rivierenbuurt feestelijk de deuren in het voormalige Talmahuis aan de Merwedestraat . Wei-rivierenbuurt is er voor de wijken: Oosterpoort en de Meeuwen, Herewegbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Rivierenbuurt.

Wij zoeken hierbij jullie hulp en ondersteuning omdat het Wij-team er in de eerste plaats is voor de buurt, en met en door de buurtbewoners vorm moet krijgen. De opening willen wij graag met buurtbewoners en buurtorganisaties vormgeven. Ook om de sfeer en het eigen karakter van de buurt en wijken naar voren te laten komen. Daarom komen wij graag met jullie in contact op de opening gezamenlijk feestelijk vorm te geven. Alle ideeën zijn daarvoor van harte welkom.

Wij nodigen jullie daarom hartelijk uit voor een bijeenkomst op 30 augustus van 17:00- tot 19:00 uur in het MFC de Stroming , Merwedestraat 54, onder genoot van kopje soep en brood te praten over de opening en de organisatie.

Algemeen

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet

Groningen heeft gekozen voor een gebiedsgebonden aanpak met 11 WIJ teams, waarbij de gemeente Groningen de ondersteuning en zorg in de eigen omgeving van de stadjer organiseert.  Er zijn al 7 Wij-teams. Als laatste volgen in oktober De Wijert, Schilderswijk/centrum, Rivierenbuurt en Corpus den Hoorn.

WIJ is geen nieuwe organisatie maar een samenvoeging van jeugdwerk, buurtwelzijn, het sociaal team , wmo consulenten, Het Stip en het Centrum voor jeugd en gezin. Het huidige Sociaal team is de voorloper van het WIJ team.

Het WIJ team wil graag het contact met de bewoners laagdrempelig houden.
Veel meer dan vroeger wordt samen met bewoners gekeken naar wat de bewoner zelf kan en of familie, vrienden en buren behulpzaam kunnen zijn. Lukt dat niet, dan wordt gekeken naar een andere vorm van ondersteuning en zorg die het beste aansluit bij de situatie.

Betrokkenheid van bewoners is al duidelijk aanwezig in bestaande activiteiten zoals het organiseren van buurtborrel en lunch en is onmisbaar voor de leefbaarheid in de wijken waar onder het gebied van de Wij Rivierenbuurt vallen.

Het wij-team helpt buurtbewoners bij uiteenlopende vragen, dit kan bijvoorbeeld gaan om financiën, huisvesting, zorg, hulpmiddelen of opvoeding. Dit team van professionals beantwoordt samen met u de vragen die er binnen komen zo goed en zo eenvoudig mogelijk.

In het WIJ team werken professionals en vrijwilligers nauw samen. Ook is er een belangrijke plek weggelegd voor buurtorganisaties.

Het WIJ team heeft naast contact met de inwoners ook contact met de huisarts, de verschillende woningcorporaties, ondernemers en eigenlijk met iedereen die een steentje zou kunnen bijdragen om de welzijn, zorg of activiteiten in de wijk te laten bestaan.

Mocht je vragen hebben kun je contact opnemen met Afsaneh Mogahadam ,opbouwwerker, te. 06 25 63 58 of email: afsaneh.moghadam@wij.groningen.nl

Graag tot dan 30 augustus.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het team het WIJ-team Rivierenbuurt

Afsaneh Moghadam

Opbouwwerker Wij Rivierenbuurt.