Verslag Buurtoverleg 15 december 2014

In het tweemaandelijkse buurtoverleg worden onderwerpen besproken die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met een kort verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het overleg besproken werd. Maandag 15 december was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

logo Buurtoverleg BOO 2014Deze keer met drie gasten van het KoopCentrumOosterpoort (KCO): Erik Weening (Hubo en Keuken Weening), Anitia Wieringa (Kapsalon Bij Anita) en Marco Agema (Friet van Piet). De reden van hun aanwezigheid was het onderzoek dat het KCO heeft laten doen naar de mogelijkheden van het winkelgebied in de Oosterpoort. Het KCO maakt zich zorgen over het winkelbestand en wilde graag weten waar het zich het beste op kan richten.

Onderzoek

De heer Olaf Busch heeft het onderzoek uitgevoerd en een advies in de vorm van een aantal actiepunten voor het KoopCentrum gemaakt. Ook hij is bij de vergadering aanwezig om een en ander toe te lichten. Hij constateert dat bedreigingen als internet en de nabijheid van de vele winkels in de stad er nu eenmaal zijn. Daar moeten onze ondernemers mee (over)leven en een voorwaarde om dat te kunnen is dat een winkelier sowieso gemak en beleving moet bieden. De heer Busch stelt dat bewoners van de Oosterpoort een sterke verbondenheid met de buurt voelen. Zijn advies aan winkeliers is om zich in de eerste plaats op de buurt zelf te richten. Probeer vervolgens de beste in je soort te worden en trek zo eventueel klanten van buiten de wijk aan.

Het saamhorigheidsgevoel kan verder versterkt worden in samenwerking met de bewoners. Denk aan het organiseren van evenementen als de jaarmarkt, maar ook het gezamenlijk schoon en netjes houden van straten en panden. Een commissie samengesteld uit leden van het KCO en het Buurtoverleg gaat onderzoeken wat er op dit gebied geïnitieerd kan worden. Wordt dus vervolgd.

Logistiek

Verder staat er veel logistiek op de agenda. Buurtbewoners die idee├źn hebben om het entreeplein naar de Oosterpoort (Sont-/Griffe-/Europaweg) aantrekkelijker te maken worden nog steeds van harte uitgenodigd om die te mailen naar buurtoverleg@gmail.com.

Esperantotunnel

Of de Esparantotunnel (onder het spoor door) doorgaat is afhankelijk van het al dan niet overhouden van budget bij de aanleg van de Zuidelijke Ring. De plannen voor het stationgebied zijn te lezen op www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. Daar zijn ook plattegronden van de toekomstige situatie te vinden. De wissels die aan het eind van de Kwintlaan gepland waren en mogelijk geluidsoverlast zouden veroorzaken, worden na station Europapark geplaatst. Dat betekent dat er tussen de Hereweg en de Esparantokruising nergens wissels komen.

Tenslotte worden de nieuwe vergaderdata voor 2015 vastgesteld: 26 januari, 23 maart, 18 mei, 22 juni, 7 september, 26 oktober, 30 november.

Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom. De eerstvolgende vergadering is op maandag 26 januari om 20.00 uur in het Poortershoes.