Verslag Buurtoverleg 15 juni 2015

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met dit korte verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het overleg besproken werd. Maandag 15 juni was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Prins Claus conservatorium

Aangeschoven is hoofd van de docentenopleiding Marinus Verkuil. Hij vertelt van de plannen om een ‘community art activiteit’ te houden. Samen met de afdeling ‘social studies’ van de Hanzehogeschool, studenten van het conservatorium, het buurtoverleg en buurtgenoten zullen er tegen de feestdagen optredens georganiseerd worden. Het idee verkeert nu nog in een verkennende fase, maar iedereen in de wijk wordt uitgenodigd om mee te doen. Vanuit het buurtoverleg is Ruurd de Boer contactpersoon. U wordt op de hoogte gehouden.

Onderhoudswinkel

Wim Hartman is bestuurslid van de Onderhoudswinkel onder de ringweg. Omdat de Onderhoudswinkel moet verhuizen in verband met de geplande bouwwerkzaamheden aan de ringweg, zoekt hij een alternatieve locatie met voldoende opslagruimte voor ladders en steigers en een ruimte die ook toegankelijk is voor een busje. Het liefst wil de Onderhoudswinkel in de wijk blijven, maar dat is geen absolute noodzaak; ongeveer de helft van de verhuur is aan personen buiten de wijk. Het buurtoverleg houdt de Onderhoudswinkel ook graag in de wijk en zal die wens in een brief aan de gemeente verwoorden. In de wijk komt wellicht een geschikte locatie in de verkoop. Misschien kan de gemeente helpen om dit pand voor de onderhoudswinkel te verwerven.

Jaarmarkt

De Jaarmarkt was succesvol en trok veel publiek. Natuurlijk zijn er altijd puntjes voor verbetering. De startlocatie van de wandelingen van Paulien Ex moet een eventuele volgende keer beter worden gecommuniceerd. Er waren weinig deelnemers en er meldden zich mensen bij de verkeerde kraam. Ook de belangstelling voor de Kindervrijmarkt was mager. Het Buurtoverleg, de Oosterpoorter en het Poortershoes stonden bij de gemeente en de informatiestand van de Ringweg. Dat zijn veel gelijksoortige kramen bij elkaar. Wellicht kunnen de informatieve stands de volgende keer worden verspreid over de jaarmarkt.

Appartementen in ANWB-gebouw

Ruurd de Boer en Isa Valk hebben bij de gemeente informatie opgevraagd over de plannen m.b.t. het voormalige ANWB-gebouw bij de Oosterweg. Het gaat om de verbouwing van het pand naar ruim 100 wooneenheden voor werkende jongeren en studenten. Het gebouw zal worden voorzien van dakterrassen en balkons. Isa Valk meldt dat in het bestemmingplan de functie van dit gebouw inmiddels is veranderd van kantoor naar woonruimte. De omwonenden hebben het gevoel dat ze hier niet bij betrokken zijn. Het buurtoverleg zal de wijkwethouder een brief sturen met de vraag of de procedure goed is gevolgd. Inhoudelijk stelt het BOO nog geen standpunt vast. De Palmslagbewoners houden het Buurtoverleg op de hoogte van hun eventuele acties.

Anne Krijn Piersma

Ruurd de Boer en Andrina Grootjans hebben namens het Buurtoverleg kennis gemaakt met de nieuwe stadsdeelbeheerder voor Zuid: Anne Krijn Piersma. Afgesproken is om regulier één keer per jaar te overleggen en alleen eerder als er dringende zaken spelen. Nu is er onder andere gesproken over de overlast van geparkeerde fietsen aan de Meeuwerderbaan voor met name mindervaliden. Er is daar weinig ruimte om fietsen te stallen, maar die kan misschien worden gecreëerd door het weghalen van een aantal parkeerhavens. Het buurtoverleg zal mogelijke oplossingen inventariseren. Voor het ‘poep-probleem’ is niet direct een oplossing. Wellicht kunnen er extra vuilnisbakken worden gecreëerd door ondergrondse containers te voorzien van een extra gat voor dit soort afval. Verder is gesproken over het stimuleren van aanplant in boomspiegels en voortuintjes. De gemeente heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Volgende voorjaar zal er een stukje over in de Oosterpoorter verschijnen.

Overige punten

Er zijn veranderingen in het project Spoorzone omdat de gebouwen van Post.nl zijn aangekocht door de gemeente. Mogelijk komt er aan de zuidzijde van het spoor een fietspad, wat wellicht de drukte in de Lodewijkstraat vermindert. Deze zomer wordt het Herewegviaduct gerestaureerd. Daarbij worden alvast wat zaken uit het grote Spoorzone-plan in meegenomen.

Een aantal bestuursleden van de stichting Leefomgeving Zuidelijke Ring wil hun taken overdragen aan anderen. Het BOO vaart inzake de ringweg een eigen koers en neemt geen zitting in het bestuur van de stichting. Wie dat wil kan natuurlijk op persoonlijke titel zitting nemen.

Er wordt in samenwerking met café Merleyn een Halloweenactiviteit georganiseerd.

Afscheid Richte Lameris

Met de overhandiging van een boeket bloemen neemt het Buurtoverleg na 28 jaar afscheid van Richte Lameris. Richte geeft aan dat hij de ordening van het archief af zal maken en dat er altijd een beroep op zijn kennis van de buurt mag worden gedaan. Elders in deze Oosterpoorter vindt u een interview met Richte.

Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom. De eerstvolgende vergadering is op maandag 26 oktober om 20:00 uur in het Poortershoes.