Verslag Buurtoverleg 18 mei 2015

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met dit korte verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het overleg besproken werd. Maandag 18 mei was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Buurtoverleg 18 mei foto RNGrasveldje Palmslag

Het was een gezellige drukte, want buiten de vaste Buurtoverleggers waren er een aantal omwonenden van het grasveldje aan de Palmslag aangeschoven. In de vorige vergadering werd door Geke Mulder van Hondvriendelijk Groningen gevraagd of er bezwaar is om van dit grasveld een hondenlosloopgebied te maken. Het betreffende stukje in De Oosterpoorter leverde veel reacties op en de meeste waren niet positief. De omwonenden wijzen op de problemen die er nu al zijn: lawaai, kuilen, rommel en hondenpoep die niet wordt opgeruimd. Men vreest dat een mooi veldje met veel bloemen verloren zal gaan. Conclusie is dat het buurtoverleg niet positief kan adviseren over het losloopgebied. Ze zal eventueel samen met Geke Mulder de huidige problemen, inclusief het beleid om geen afvalbakken te plaatsen, aankaarten bij de gemeente. Omdat er enige tijd zit tussen de vergadering en de deadline van de Oosterpoorter kunnen wij u inmiddels melden dat ook de gemeente het op basis van de reacties geen goed idee vindt om een loslooproute in te voeren.

Esperantotunnel

Een bewoner uit de Lodewijkstraat verzoekt het Buurtoverleg om bij het ijveren voor de Esperantotunnel de verkeersproblematiek aan de Lodewijkstraat in het oog te houden. De straat wordt dagelijks door een grote groep fietsers gebruikt met de nodige overlast. Omdat er geen trottoir is en de voortuintjes jaren geleden zijn ingeleverd voor een verbreding van de straat, sta je bij het verlaten van de woning meteen op de straat, wat gevaarlijke situaties oplevert. De bewoner hoopt dat de eventuele aanleg van de Esparantotunnel de drukte in de Lodewijkstraat niet zal vergroten. Het buurtoverleg zal de verkeerssituatie in de Lodewijkstraat bespreken in de overleggen die zij heeft met de gemeente.

Voortgang werkgroep Verbinding

De samenwerking van het Buurtoverleg met de ondernemers van de Oosterpoort om de verbinding met de buurt te vergroten verloopt naar volle tevredenheid. De jaarmarkt van 20 juni is natuurlijk het ontmoetingmoment bij uitstek en het Buurtoverleg bemand samen met de Oosterpoorter een stand. Elders in deze Oosterpoorter kunt u lezen over andere activiteiten die er worden georganiseerd. Naast de jaarmarktactiviteiten zijn er plannen om scholieren van de Borgmanschool een rondgang langs de middenstanders te laten maken (een soort ministage). En wellicht wordt in samenwerking met Merlijn de Halloweenspeurtocht in het najaar weer opgepakt.

Mogelijk appartementen in oud ANWB-kantoor

Er gaan geruchten dat er plannen zijn voor studentenappartementen met balkons in het voormalige ANWB-pand aan de Oosterweg. De omwonenden zijn niet bij het project betrokken en vrezen overlast van geluid en geparkeerde fietsen. Het schijnt dat Cultuurcentrum De Oosterpoort bezwaar heeft gemaakt omdat zij vreest dat als gevolg van de geluidsoverlast sommige evenementen mogelijk niet meer gehouden kunnen worden. Het buurtoverleg zal uitzoeken wat de status van de plannen is, waarom bewoners niet worden betrokken en wat het protest van De Oosterpoort precies omhelst. Punt komt terug op volgende vergadering.

En verder…

Het betaald parkeren dat in de binnenstad voor zondag wordt ingevoerd raakt onze wijk niet direct, maar het kan hier wel drukker worden doordat parkeren hier gratis is. Mocht dit overlast veroorzaken, dan zal het Buurtoverleg actie ondernemen. Met de opmerkingen dat zowel de nieuwe Facebookpagina van de Oosterpoorter als de bijeenkomst van de PVDA in de wijk een succes zijn/was, wordt de vergadering afgesloten. Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom. De eerstvolgende vergadering is op maandag 22 juni om 20:00 uur in het Poortershoes. Dat zal zijn zonder Richte Lameris, want die heeft (overigens na de vergadering) aangegeven dat hij na vele jaren van trouwe aanwezigheid en penningmeesterschap het Buurtoverleg gaat verlaten. Richte, bedankt voor al jouw inzet voor de wijk!