Verslag Buurtoverleg 23 maart 2015

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met dit korte verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het overleg besproken werd. Maandag 23 maart was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

logo Buurtoverleg BOO 2014Omdat er veel ontwikkelingen zijn in het gebied Europapark is Mark van Maanen, project manager van de gemeente Groningen, uitgenodigd om een en ander toe te lichten.

Europapark

Er is veel geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het Europapark. Denk aan de busbaan op de Europaweg, de P&R, station Europapark dat nog een vierde spoor en extra perron krijgt en de toekomstige Helperzoomtunnel.

Het gebied was vooral bedoeld als bedrijventerrein, maar door de leegstand van bedrijfspanden elders is er meer ruimte gekomen voor woningbouw. Een aantal nog te realiseren plannen zijn: een bewonersinitiatief voor collectief-particulier-partnerschap naast het Menziscomplex, een woon-zorgcomplex tussen station en Mediacentrale, een appartementencomplex achter de Mediacentrale en een woonblok van 48 woningen tussen De Linie en het station. Verder zijn er plannen voor een sportcomplex ten zuiden van het station en horecagelegenheden aan de oostoever van het Winschoterdiep.

Als de bouwactiviteiten klaar zijn, wordt het gebied verder ingericht met groen en een wandelbruggetje gaat de woongebieden aan de noordkant van het Europapark met elkaar verbinden. Het stadsstrand is inmiddels weggehaald en de barakken langs het water worden volgend jaar verwijderd. Van verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

Aanpassingen Griffeweg binnen project zuidelijke ringweg

griffeweg-meeuwerderweg Schermafbeelding 2015-04-01 om 14.08.04 (1)griffeweg-barkmolenstraat Schermafbeelding 2015-04-01 om 14.07.16

De aansluitingen van de Barkmolenstraat en de Meeuwerderweg zullen door het verdwijnen van de op- en afrit naar de ringweg een stuk drukker worden. Om dit in goede banen te leiden komt er bij de Barkmolenstraat een soort rotonde. Bij de Meeuwerderweg komt een middenberm waardoor auto’s en fietsers in twee etappes kunnen oversteken. De twee aparte afslagstroken verdwijnen, het kruispunt wordt hierdoor compacter en duidelijker. Er is dan eventueel ruimte voor enkele parkeerplekken. (zie bijgevoegde kaartjes). Onderzocht wordt of het fietspad aan de noordkant, van Trompbruggetje naar afslag Bonte Brug, dubbelbaans kan worden, zodat fietsverkeer niet twee keer de Griffeweg hoeft over te steken. Dit lijkt kansrijk omdat het onderdeel wordt van de doorgaande fietsroute van centrum naar Meerstad. Ook de toevoer van auto’s vanaf de Ikea zal verminderen, want vanaf het parkeerterrein van de Ikea kan het autoverkeer straks alleen nog rechtsaf. De invulling van het plein bij het conservatorium valt buiten het project zuidelijke ringweg en zal in overleg met het conservatorium gaan. We komen hier nog op terug.

Verbinding buurt en ondernemers

Naar aanleiding van de vorige vergadering heeft een werkgroep ideeën ontwikkeld om de verbinding tussen ondernemers en wijkbewoners te verbeteren. Voor het organiseren van leuke activiteiten is de hulp van bewoners nodig.

Zodra er concrete plannen zijn zal er vast een oproep in de Oosterpoorter verschijnen, maar wie nu al ideeën heeft, mag zich natuurlijk melden!

Losloopgebied grasveldje achter De Oosterpoort.

Geke Meijer van Hondvriendelijk Groningen is aangeschoven omdat er bij de gemeente een aanvraag is binnengekomen voor een losloopgebied op het grasveldje achter cultuurcentrum de Oosterpoort.

Honden mogen hier dan loslopen op voorwaarde dat de baasjes de poep weer opruimen. Voor toekenning hiervan is het nodig dat er instemming is van het Buurtoverleg en van de omwonenden. Het buurtoverleg heeft in principe geen bezwaar en roept de buurtbewoners op om te reageren op de oproep van Hondvriendelijk Groningen elders in deze krant.

Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom. De eerstvolgende vergadering is op maandag 18 mei om 20.00 uur in het Poortershoes.