Verslag Buurtoverleg 26 januari 2015

In het tweemaandelijkse Buurtoverleg worden onderwerpen besproken die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met een kort verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal werd besproken. Maandag 26 januari was er weer een Buurtoverleg in het Poortershoes.

logo Buurtoverleg BOO 2014Stadsdeelcoördinator Erik Mooij is aanwezig om een en ander toelichten over functie van de wijkwethouder, want het is soms onduidelijk wat er van hem kan worden verwacht. De wijkwethouder is nadrukkelijk geen extra klachtenloket. Dat wordt duidelijk als het bij de redactie van de Oosterpoorter binnengekomen verzoek ter sprake komt om het volgende aan de wijkwethouder voor te leggen: een wijkbewoner met een parkeervergunning moet vanwege de geringe beschikbaarheid van parkeerplaatsen geregeld uitwijken naar een dure parkeergarage.

Een ongewenste situatie, maar Mooij geeft aan dat dit soort problemen thuis horen bij de reguliere meldpunten, in dit geval de afdeling Parkeerbedrijf Gemeente Groningen. De functie van de wijkwethouder moet zich in de praktijk ontwikkelen, maar hij zou vooral wijkinitiatieven waarbij meerdere disciplines betrokken zijn moeten ondersteunen. Daarom werkt hij samen met een gebiedsteam waarin behalve stadsdeelcoördinatie ook ambtenaren zitten uit uiteenlopende aandachtsvelden (sociaal domein, verkeer, stadsbeheer en zorg). De invulling van het plein aan het begin van de Meeuwerderweg zou een goed onderwerp zijn waarbij buurt en gemeente zouden kunnen samenwerken.

Ook komt de vraag aan de orde of de wijkwethouder een rol kan spelen in het versterken van de band tussen de wijkbewoners en het KCO. De werkgroepen Verbinding Wijk-KCO en Meeuwerderplein zullen deze onderwerpen verder uitwerken, zodat hierover gericht gepraat kan worden als de wijkwethouder te gast is op het Buurtoverleg.

Subsidies

De Kascommissie heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Dit jaar subsidieert het Buurtoverleg weer Sterrebos Live, want daar komen ook veel bezoekers uit onze wijken. Het verzoek om een bijdrage aan een cursus Kettlebells wordt afgewezen. Het subsidiëren van cursussen is niet direct de taak van het Buurtoverleg, maar misschien kan de aanvrager de mogelijkheden met het Poortershoes bespreken. Een ander verzoek dat bij het Buurtoverleg is binnengekomen is de vraag van een wijkbewoner of een deel van het fietspad aan de Griffeweg tweerichtingsverkeer kan worden (noordkant, van Trompbruggetje naar de Bontebrug). Fietsverkeer dat vanaf het Trompbruggetje naar de kop van Oost gaat moet nu twee keer achterelkaar oversteken. Het Buurtoverleg zal het verzoek aan de gemeente voorleggen met de vraag of hier op korte termijn een oplossing voor te vinden is. Voor de langere termijn wordt het punt in elk geval meegenomen in de plannen voor de aanpak van het Meeuwerderplein en de herinrichting van de Griffeweg.

Afvalbakken en hondenuitlaatveld

Dan is er de kwestie van de afvalbakken op het grasveld van De Meeuwen die om mysterieuze redenen zijn verdwenen. De gemeente laat weten dat de voorwaarde voor het plaatsen van afvalbakken was dat bewoners ze zelf zouden legen. Omdat dit niet gebeurde heeft de gemeente ze weggehaald. Ook in de Linie is er een veld waar een vraag over is: een aantal hondenbezitters zou daar graag een uitlaatgebied van maken. Het terrein dat wordt voorgesteld schijnt echter bebouwd te gaan worden. Het Buurtoverleg zal kijken hoe dit zit. Verder wordt gemeld dat in de Gezinsbode een wijziging van het bestemmingsplan binnenplein Oosterweg stond. Het gaat om laagbouw en de inspraak is al begonnen. Het plan staat op de gemeentesite.

Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom. De eerstvolgende vergadering is op maandag 23 maart om 20.00 uur in het Poortershoes.