Verslag Buurtoverleg 30 november 2015

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Zonder te pretenderen volledig te zijn houden wij u met dit korte verslag op de hoogte. Maandag 30 november was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Te gast waren Afsaneh Moghadam, opbouwwerker Sociaal Team Rivierenbuurt en studenten van de Hanzehogeschool. Met Afsaneh heeft u in de vorige Oosterpoorter al kennis kunnen maken. Elders in dit nummer doet ze verslag van de onlangs gehouden buurtlunch. De studenten waren aanwezig om hun te houden onderzoek toe te lichten. Daarover leest u meer in het kader.

Halloween en lokale munt

Natuurlijk kwam ook de Halloweenparty aan de orde. Honderdtwintig kinderen hebben daaraan deelgenomen. Een groot succes dat voor herhaling vatbaar is. Vermoedelijk wordt een consumptie dan nog steeds in euro’s afgerekend, want de invoering van een lokale munt zit er wat de ondernemers betreft voorlopig niet in. Niels Bosman, die via veranderlabs050.nl in Groningen bezig is met de ontwikkeling van een lokale munt, peilde bij het Buurtoverleg de belangstelling hiervoor. Die was gering: de ondernemers vrezen dat de invoering van zo’n munt teveel extra werk oplevert.

Veiligheid en Leefbaarheid

Een ander Veranderlab met een concrete vraag is Veranderlab Veiligheid. Ondanks dat de meeste Groningers zich bijna overal en altijd veilig voelen, is dat Veranderlab op zoek naar plekken waar dat niet het geval is. Mocht u zo’n plek weten, stuur dan een mail aan Ritzo ten Cate via ritzotencate@gmail.com. Dat veiligheid en leefbaarheid ook internationale aandacht heeft, blijkt uit het EU onderzoek naar ‘Community Policing’. Via dit onderzoek moet antwoord komen op de vraag hoe de burgers uit de 21e eeuw samenwerken met een moderne overheid. Wat is er nu en in de toekomst voor nodig om met moderne middelen (bijvoorbeeld sociale media) samen te werken aan leefbaarheid en veiligheid? Op vicesse.eu/survey/index.php/948395/lang-nl kunt u de Nederlandse enquête openen. U kunt daar uw mening geven over de interactie tussen de politie, burgers, de gemeente en andere partners die samen met u werken aan een veilige buurt.

De vergaderdata voor 2016 zijn vastgesteld op: 25 januari, 21 maart, 30 mei, 27 juni, 26 september, 31 oktober, 28 november. Allemaal om 20:00 uur in het Poortershoes. Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom.

Het Buurtoverleg wenst u fijne feestdagen en een heel goed 2016!