Verslag Buurtoverleg 7 september 2015

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met dit korte verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het overleg werd besproken. Maandag 7 september was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Terugkoppeling ANWB-gebouw

Een flink deel van de vergadering wordt in beslag genomen door het bespreken van de stand van zaken met betrekking tot de plannen met het ANWB-gebouw aan de Oosterweg. Op 24 september a.s. vindt in het Poortershoes een voorlichtingsavond plaats voor alle geïnteresseerden. Hierbij zijn o.a. de Gemeente Groningen en Vastgoed Groningen aanwezig. Elders in deze Oosterpoorter vind u daarvan een verslag.

Afval

De gemeente wil dat Groningen een afval loze stad wordt. Op www.os-groningen.nl kunt u de publicatie lezen van het onderzoek dat hiernaar is gedaan. Nu ligt de vraag bij het Buurtoverleg om met suggesties te komen voor het inzamelen van afval. Wat kunnen en willen we scheiden en zijn er eventueel aanvullende voorzieningen nodig? De reactietermijn is bij het verschijnen van deze Oosterpoorter verstreken, maar we houden u op de hoogte van eventuele reacties.

Het is mooi dat de gemeente naar een afvalloze stad wil, ondertussen wordt er geregeld illegaal afval/grofvuil gedumpt bij containers in de wijk. Mocht u dit signaleren, meld het op de website van de gemeente of via de app MeldStad. De ervaring heeft geleerd dat de gemeente adequaat op deze meldingen reageert.

Toegankelijkheid

Veel routes in de Oosterpoort blijken lastig begaanbaar met een scootmobiel. Smalle stoepen met veel geparkeerde fietsen blokkeren vaak de doorgang, wat soms leidt tot gevaarlijke situaties. Mevrouw Van Hout gaat een overzicht maken van deze plekken voor het Beheeroverleg. Opgemerkt wordt dat ook de bovenzalen van het Poortershoes slecht bereikbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Sommige overleggen kunnen daardoor beter op de begane grond worden georganiseerd. Mocht er ooit sprake zijn van de aanleg van een lift, dan zal het Buurtoverleg dat initiatief ondersteunen.

…en verder

De Halloween Spooktocht gaat een grote happening worden. Het evenement wordt financieel ondersteund door het Buurtoverleg en zal door middel van flyers, affiches en natuurlijk de Oosterpoorter onder de aandacht worden gebracht.

Onder de werktitel ‘Kijkje in de Keuken’ gaan leerlingen van de Borgmanschool een bezoek brengen aan ondernemers in de wijk. Er zijn inmiddels vier winkeliers die hun medewerking hebben toegezegd.

Anton Scheepstra gaat in samenwerking met een kunstenares en een schrijfster een evenement onder de werktitel ‘Gluren bij de Buren’ organiseren. Het zal in 2016 plaatsvinden. Zodra het idee verder is uitgewerkt zal in de Oosterpoorter een oproep voor deelname worden gedaan.

Voor de volgende vergadering wordt wijkwethouder Ton Schroor uitgenodigd. Er zijn diverse onderwerpen te bespreken zoals de wijze van informatieverstrekking door de gemeente, het parkeerbeleid en het fietspad op de Griffeweg. Deze vergadering is op maandag 26 oktober om 20:00 uur in het Poortershoes. Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom.