De naam ‘de Oosterpoorter’ is ontstaan in maart 1925, toen er onder die titel een buurtvereniging werd opgericht. Het doel van deze vereniging was om de belangen van de Oosterpoort en Oosterpoorters te behartigen. Zij deed dit onder andere door het geven van voorlichting ‘omtrent alle voorkomende zaken betreffende de buurt en hare bewoners’.

Deze eerste buurtvereniging was geen lang leven beschoren. Echter in 1936 werd zij nieuw leven ingeblazen en kreeg de naam ‘Buurt- annex Speeltuinvereniging De Oosterpoort’. Deze vereniging nam het ‘Drent’s advertentieblad’ over, dat voornamelijk in de Oosterpoort verscheen en herdoopte het tot “de Oosterpoorter”.
De ‘Buurt- annex Speeltuinvereniging De Oosterpoort’ versmalde zich tot een Speeltuinvereniging. Eind jaren ’60 staakte zij definitief de uitgave van haar orgaan ‘de Oosterpoorter’. In juni 1971 verscheen de eerste Oosterpoorter van de huidige serie. Het was een nieuwsbrief van de Projectgroep Oosterpoort, uitgegeven in samenwerking met de pas opgerichte Wijkraad. Het bestond uit een enkel blad en bevatte voornamelijk informatie over de Projectgroep en de Wijkraad, die de Oosterpoort een nieuw perspectief wilden geven.

In de jaren ’70 werd deze nieuwsbrief steeds dikker en nam ook advertenties op. In de jaren 80 volgde het Buurtoverleg de Wijkraad op en werd de uitgever van dit blad. Ondanks de turbulente geschiedenis van de Oosterpoorter zijn de doelstellingen grotendeels gelijk gebleven. Uit een bewaard gebleven nummer van jaargang 1936 kunnen we opmaken dat ook toen de doelstelling al was om de openbare ruimte van de wijk te verbeteren en het saamhorigheidsgevoel onder de buurtbewoners aan te kweken.

februari 1951
februari 1951 – pdf