Gerard Offerman overleden

geplaatst in: Service | 0

Gerard Offerman foto EBGeschokt zijn wij als redactie van de Oosterpoorter door het bericht dat onze prominente buurtgenoot Gerard Offerman is heengegaan. Zijn grote betrokkenheid bij en inzet voor onze wijk zal altijd voelbaar blijven. Wij wensen de dierbaren van Gerard Offerman heel veel sterkte met het verwerken van dit grote onverwachte verlies. Hij bezweek op 31 juli in Braunschweig onverwacht aan de gevolgen van een longembolie.

Gerard heeft veel voor de stad Groningen betekend. Hij was een van de oprichters van de Vereniging Vrienden van de Stad en mede op zijn initiatief werd de Stichting Archeologisch Onderzoek Martinikerkhof opgericht die de opgraving van het middeleeuwse prefectenhof mogelijk maakte.

Gerard Offerman publiceerde daarover ook een boek, zoals hij ook een boek over de Oosterpoort en het Zuiderpark heeft geschreven.

Naast zijn werk organiseerde Gerard Offerman ook symposia en internationale congressen. Een van zijn projecten was Evoice, een door de Europese Unie gesubsidieerde methode om burgers ook met moderne technieken meer inspraak te geven. Gerard Offerman bracht daarvoor de gemeenten Dantumadeel, Udevalla, Alle en Härryda,  Norfolk County,  Leiedal in Vlaanderen,  Die Freie und Hansestadt Bremen en de Gemeente Groningen samen.

Hij was jarenlang actief in de Groningse VVD en richtte later ook een lokale partij op.

Gerard Offerman was intens betrokken bij de Oosterpoort, hij was voorzitter van de Wijkraad en heeft fel actie gevoerd voor het behoud en herstel van de wijk. Met Wethouder Ypke Gietema vocht hij een felle strijd uit toen deze de villa’s in het Zuiderpark wilde laten slopen. Door actie te voeren en tegenstand in de Gemeenteraad te mobiliseren is het Zuiderpark behouden gebleven. Ook de schilderachtige straatjes rond de Mauritsstraat danken hun behoud aan zijn inzet. Gerard Offerman was meer dan twintig jaar voorzitter van de Vereniging Bewonersbelangen Lodewijkstraat. In die functie wist hij, door jarenlang actie te voeren en te procederen, de bouw van een hoog flatgebouw op de Ennamlocatie te verhinderen.

Gerard Offerman was in Den Haag projectleider en later voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maar hij heeft altijd een huis in “zijn” Groningen aangehouden. Gerard is vier jaar lang lid van de Gemeenteraad van Groningen geweest. Voor zijn vele verdiensten is hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Drs. Ing. Gerard Offerman is 64 jaar oud geworden. Zijn crematie heeft in de kring van familie en vrienden plaatsgevonden.